Tanımlama İle İlgili Örnek Cümleler


Tanımlama İle İlgili Örnek Cümleler

* Tarih, geçmişte yaşanmış olayları neden-sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek anlatan bilim dalıdır.
* Dil,  insanların  duyduklarını, düşündüklerini bildirmek için kullandıkları  işaretler ve sözcüklerden oluşan  bir anlaşma aracıdır.
* Arkeoloji; kazı bilimi anlamına gelir.
* Duygu ve düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ifade etmeye edebiyat denilir.

Bunlar da tanımlamaya örnektir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz