Aşağıda Verilen Yazar Eser Tablosunu Uygun Şekilde Doldurunuz. 69.sayfa 6.sınıf sosyal


Aşağıda Verilen Yazar Eser Tablosunu Uygun Şekilde Doldurunuz. 69.sayfa 6.sınıf sosyal

* Yusuf Has Hacip : Kutadgu Bilig
* Kaşgarlı Mahmut: Divan-ı Lügatit’türk
* Edip Ahmet Yükneki: Atabet’ül Hakayık
* Hoca Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet
* Nizamülmülk:  Siyasetname

Not : Selçukluların Nizamiye Medreselerini açmalarının nedeni eğitime önem vermelerinden kaynaklanır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz