Sümerler Hakkında Madde Madde Bilgi Veriniz.


Sümerler Hakkında  Madde Madde Bilgi Veriniz.

* Site denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
* Ur,  Uruk, Umma, Eridu, Kiş ve Lagaş önemli şehir devletleridir.
* Siteler  ‘’Ziggurat’’  denilen  tapınak ve çevresindeki evlerden maydana gelir.
*  Siteleri yöneten rahiplere ise’’ Ensi veya Patesi ‘’  denilir.
*  Kara saban kullanmışlar ve sulama amaçlı olarak  su kanalları yapmışlardır.
* Yaradılış, Tufan ve Gılgamış Destanları Sümerlere aittir.
* Yazıyı ilk bulan uygarlıktır. Çivi yazısını bulmuşlardır.
*Sayıyı bulmuşlardır.
* Ay yılı takvimini oluşturmuşlardır.
*Tekerleği bulmuşlardır.
* İlk yazılı kanun olan Urugakine  Kanunlarını oluşturmuşlardır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz