Osmanlı Devleti’nin İskan Politikası Doğrultusunda Neler Yaptığını Yazınız 7. Sınıf sosyal bilgiler


Osmanlı Devleti’nin İskan  Politikası  Doğrultusunda  Neler Yaptığını Yazınız 7. Sınıf sosyal bilgiler

Anadolu’daki Türk nüfusunun  Balkanlara yerleştirilmesine İskan siyaseti ya da iskan politikası denilir . İskan politikası,  ordunun fetih sürecini hızlandırmıştır .
* İskan dervişler öncülüğünde  uygulanmıştır . Tekke ve zaviyeler , vakıflar kurulmuş  ve böylece  fethedilen alanların  dini dokusu güçlendirilmiştir .

* Göç edilecek yerlere en yakın  yerlerden nüfus aktarımı sağlanmıştır .
* Göçmen olanların kullanması için  onlara toprak verilmiş ve böylece  vergi kolaylığı sağlanmıştır .
* Ülke içindeki sosyoekonomik denge bozulmak istenmemiştir .
* Birbirleri ile anlaşmazlık halinde  olan ailelerden biri seçilmiştir . Diğeri yerinde kalmıştır . Böylece kavga ortamı oluşması da engellenmiştir .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz