Osmanlı devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istilamet politikası, millet sistemi, adil yönetim kelimelerini birer kez kullanarak kısa bir metin yazınız .


Osmanlı devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istilamet politikası, millet sistemi, adil yönetim kelimelerini birer kez kullanarak kısa bir metin yazınız .

Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda büyüme nedenleri ;  devletin  gaza ve cihat ruhuna sahip olması , iskan ve istimalet politikası doğrultusunda hareket etmesi , adil bir yönetim sergilenmesi  gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti kısa zamanda daha da güçlü bir devlet haline gelmiştir . Osmanlı Devleti’nde millet sistemi de uygulanmaktaydı . Buna göre her milleti kendi organizasyonu içinde , kendi inanç ve geleneklerini  etrafında bir topluluk olarak örgütlenmesidir .

1 yorum:

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz