Hititlerin Anadolu Uygarlığına Katkıları Nelerdir ?


Hititlerin Anadolu Uygarlığına Katkıları Nelerdir ?

* Anal adında  yıllıklar tutulmuştur . Bu anallarda başarı ve başarısızlıklar  birlikte anlatılmış, bu da objektif tarih yazımının ortaya çıkmasını sağlamıştır .
*  Asurlulardan çivi yazısını öğrenmişlerdir , kendi buldukları yazı ise hiyeroglif  (resim yazısı) yazısıdır .
* Yazılıkaya ve İvriz Kabartmaları ünlüdür . Şehir  ve saray kapılarında  resimler ve heykeller vardır.
* Pankuş Meclisi vardı .
* Aile hukukuna önem vermişlerdir . Bunun için ilk resmi evlenme Hititlerde görülür. Medeni Kanunun ilk örnekleri Hititlerde görülür.
*  Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hitit Kralı 3. Hattuşili ve Mısır Kralı  2. Ramses arasındaki Kadeş Antlaşması’dır.
* İlkçağ’da temizliğe en çok önem veren uygarlık Hititlerdir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz