Osmanlı Devleti'nde Görülen Düşünce Akımlarının Ortaya Çıkış Nedenleri Nelerdir? Tartışınız.


 Osmanlı Devleti'nde Görülen Düşünce Akımlarının Ortaya Çıkış Nedenleri Nelerdir? Tartışınız.

Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik , eşitlik , demokrasi vb. gibi kavramlar Osmanlı tebaası içinde yaşayan azınlıkların  bağımsızlıklarını istemelerine neden olmuştur .   Fransız İhtilali , Osmanlı tebaasında , milli gelişmesini sağlamış , azınlıklar bağımsız bir devlet  olabilmek için ayaklanmıştır . Vatanına çok düşkün olan , yüreği vatan aşkı ile çarpan aydın kimseler de , dağılma sürecini durdurabilmek için , yeni fikirler ortaya atmışlardır . Bunun sonucunda da  Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık ve Adem-i Merkeziyetçilik gibi akımlar ortaya çıkmıştır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz