Kişi Hak ve Ödevleri ( Negatif Statülü Haklar) Nelerdir? Yazınız.


Kişi Hak ve Ödevleri ( Negatif  Statülü Haklar) Nelerdir? Yazınız.

* İspat  hakkı
* Mülkiyet hakkı
* Kişisel verilerin  korunmasını isteme hakkı
* Basın hürriyeti
* Din ve vicdan hürrüyeti
* Düşünce ve kanaat hürrüyeti
* Düşünceyi açıklama ve yayma hürrüyet
* Kimsenin sözleşmeden doğan bir yükümlülük nedeniyle özgürlüğünden  alıkonulamayacağı
* Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemeyeceği
* Zorla çalıştırma yasağı
* Kanuni hakim güvencesi
* Yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı
* Haberleşme hürriyeti
* Zorla çalıştırma yasağı
*  Kişi hürriyeti ve güvenliği
* Suç ve cezanın  kanuniliği
* Kanuni Hakim güvencesi
* Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
* Uluslararası yükümlülükler dışında vatandaşın suç sebebi ile  yabancı bir ülkeye verilemeyecği
* Süreli ve süresiz yayın hakkı
* Yerleşm ve seyahat hürrüyeti
* Kamu elindeki  basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
* Basın araçlarının korunması
* Bilim ve Sanat  hürrüyeti
* Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı
* Ceza sorumluluğunun şahsiliği
* Hak arama hürrüyeti ve  adil yargılanma hakkı
* Kanunua aykırı delil toplama yasağı
* Özel hayatın gizliliği gibi haklar kişi hak ve ödevleri arasında yer alan haklardır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz