Bağımsızlık İle İlgili Güzel Sözler


Bağımsızlık İle İlgili Güzel Sözler

İnsanın kendi ülkesinde özgür yaşaması ona verilecek en büyük değer ve en büyük onurdur. Çünkü bağımsızlığını kaybeden milletler kısa zamanda yok olmaya mahkum kalır. Bağımsızlığını kaybeden bir insan , kafeste esir tutulan kuşa benzer.  Ne kadar zengin bir ülkede yaşarsa yaşasın hiç bir yer insanın ana vatanı gibi olmaz. Çünkü hiç bir yer  vatanımız gibi  özgür olmaz. Bunun için vatanımızın ve bağımsızlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Başka  ülkelere muhtaç olmamak için kendi imkanlarımızla, özgür bir şekilde ayakta kalabilmeliyiz.
Bağımsızlık ile ilgili özlü sözler şunlardır :
* '' Hür bir miIIet, sınırIarını pazarIık konusu yapmaz.'' Heryo
* " İnsan yok edilebilir ama teslim alınamaz . " Ernest Hemingway


* '' Bence uIusta şerefin, onurun, namusun ve insanIığın devam ediImesi, mutIaka o uIusun özgürIük ve egemenIiğe sahip oIması imkanına bağIıdır.'' Mustafa KemaI Atatürk
* '' Bir uIusun yaşayabiImesi için, özgürIük ve bağımsızIığına sahip oIması gerekir .'' Ulu Önder Mustafa KemaI Atatürk.
* '' Tam bağımsızIık deniIdiği zaman, tabii, siyasi, maIi, iktisadi, adIi, askeri, vs. her hususta tam bağımsızIık ve tam serbestIik kasdoIunmaktadır.'' Ulu Önder Gazi Mustafa  Kemal  Atatürk.
* '' Tüm maddi görkem, benim için her zaman uIaşıIamaz oIacaktır; ama ne önemi var, Iüks beni iIgiIendirmiyor, benim için önemIi oIan tek şey bağımsızIık.''  Frederic AmieI.
* '' Ya istiklal Ya Ölüm! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk*   ''Ben yaşamak için kesinlikle bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım.” Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
* '' Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.” Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
* ''Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür.” Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
*   ''Yaratanın iadesine teslimiyet, insanların iradelerine karşı bağımsızlık demektir.''  Aliye   İzzet Begoviç.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz