Türklerin Tarih Boyunca İnandığı Dinleri ve Dini İnanışları Yazınız .


Türklerin Tarih Boyunca İnandığı Dinleri ve Dini İnanışları Yazınız .

1) Türklerin tarih boyunca inandığı dinler şunlardır:
* Gök Tanrı
* Budizm
* İslamiyet
* Hristıyanlık
* Şamanizm
* Manihaizm
* Musevilik

2) Türklerin İnanışları ise şunlardır:
* Atalar Kültü ( Mezar ziyareti)
* Doğalar Kültü ( Güneş, ırmak, ağacın  insan üzerindeki etkisine inanılırdı.)
* Yer- su Gök İnancı
* Totemizm  (  Ongunluk ) ( Bazı bitki ve hayvanların  uğur getirdiğine inanılırdı.)

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz