Gerileme Döneminin Islahatlarının Genel Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz


Gerileme Döneminin Islahatlarının Genel Özellikleri Hakkında Bilgi Veriniz

Gerileme Dönemi ıslahatlarının genel özellikleri şunlardır :
*  Duraklama Dönemindeki gibi ıslahatlar devlet politikası haline getirilmemiştir .
* İlk defa Avrupa örnek alınmaya başlamıştır .
* Duraklama Dönemine göre daha kapsamlı ıslahatlar yapılmaya başlanmıştır .
* Halkın istekleri  öneme alınmamıştır. Bunun için de halk desteği alınamamıştır .
* Daha çok askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır .

* Sorunların  temeline inilse bile  yeterli başarı elde edilememiştir .
* Eğitim, bilim, teknik, kültürel, sosyal , ekonomik ve askeri alanda adımlar atılmıştır .
* Duraklama Dönemi'nde olduğu gibi  menfaatleri zedelenen  yeniçeri grupları ve ulema tarafından ıslahatlar engellenmeye  çalışılmıştır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz