Ali Şir Nevai Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz.


Ali Şir Nevai  Hakkında  Kısaca Bilgi Veriniz.

* Ali Şir Nevai Çağatay edebiyatının en  ünlü şairlerindendir .
* Çağatay Lehçesini kullanan Ali Şir Nevai , Türk Dil Kurumunu kurmaya çalışmış ve bu amaçla şiirler yazmıştır .

* Ali  Şir Nevai’nin  en önemli eseri Muhakemet’ül  Lugateyn adlı eseridir .
* Bu eseri ile  Türkçenin Farsça’dan daha üstün olduğunu kanıtlamak istemiştir .

* Ali Şir Nevai'nin diğer eserleri ise şunlardır :

- Hamse
- Divan
- Mahzen’ül Esrar ( Sırlar Hazinesi)
- Mizan’ül Ezvan ( Vezinlerin Terazisi)
- Mecalisü’n  Nefais  (Güzelliklerin Toplantıları)
- Mantıkut Tayr ( Kuşların dili ) adlı  eserleri vardır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz