Osmanlı Devleti'nin varlığını uzun süre devam ettirmesi ile hoşgörülü olması arasında nasıl bir ilişki vardır ?

Osmanlı Devleti'nin varlığını uzun süre devam ettirmesi ile hoşgörülü olması arasında nasıl bir ilişki vardır ?

Soru : Osmanlı Devleti'nin  varlığını uzun süre devam ettirmesi ile hoşgörülü olması arasında nasıl bir ilişki vardır ?

Cevap:


 Osmanlı Devleti adalet ve hoşgörü siyaseti uyguladığı için  varlığını uzun yıllarca ayakta tutabilmiştir . Osmanlı Devleti fethettiği  yerlerdeki insanların hak ve hürriyetlerine  saygı duymuş ve  onlara vicdan özgürlüğü , din özgürlüğü tanımıştır . Tüm bunlar da  Osmanlı Devleti'nin  fethettiği yerlerde  halkın desteğini almasını sağlamıştır .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz