Kişilik Gelişiminde Sosyal Çevrenin Etkisi Nedir ?

Kişilik Gelişiminde Sosyal Çevrenin Etkisi Nedir ?

Soru : Kişilik gelişiminde sosyal çevrenin etkisi ile ilgili münazara örneği

Cevap :

İnsanda kişilk gelişimi ile ilgili çok çeşitli kuramlar vardır . Bu kuramların dayandığı temel noktalar ise kalıtım ve çevre olmaktadır . Kalıtım yani genlerle gelen özellikleri ifade etmektedir . Bence kalıtımın kişilik gelişimi üzerinde etkisi olmakla birlikte asıl etkiyi sosyal çevre oluşturmaktadır . Çünkü insanda kalıtımsal özelliklerin ortaya çıkabilmesi netice itibarıyla sosyal çevreye muhtaçtır . Yani bu düşünceyi somutlaştıracak olursak birey genetik olarak ne kadar dürüstlüğe yatkın olursa olsun , doğumundan itibaren hırsızlığın yapıldığı bir ailenin içine düşerse mutlaka karakteri hırsızlık üzerine şekillenecektir .

Bunun en güzel örneklerini tek yumurta ikizlerinde görebiliriz . Doğar doğmaz iki farklı aileye verilen tek yumurta ikizlerinin hayatları ile ilgili televizyon programlarında çok ilginç olaylara rastlamaktayız . Birisi çok iyi eğitim almış , entellektüel bir kişilik olmuşken , diğeri suça bulaşmış insanların köşe bucak kaçtığı bir kişilik haline gelebilmiştir . Demek ki genler ne kadar önemli olursa olsun bunu şekillendiren sosyal çevredir . Atalarımız boşuna dememiş " Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan . "


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz