Sosyal Bilim dalları ve kısaca anlamları

Sosyal Bilim dalları ve kısaca anlamları

Soru : Sosyal bilim dalları ve kısaca anlamlarını yazınız .

Cevap :

* Coğrafya: Yer bilimi anlamına gelir.
* Arkeoloji: Kazı bilimi.
* Antroponomi: Şahıs adları bilimi.
* Onomastik: İsim bilimi
* Ekonomi: Toplumların ekonomik faaliyetlerini inceleyen bilim dalı.
* Kronoloji: Takvim bilimi.
* Epigrafya: Kitabeler bilimi.
* Paleografya: Yazı bilimi.

* Etnografya: Halk bilimi.
* Nümizmatik ( Meskukat): Para bilimi
* Kadikoloji: El yazmalarının şekil ve tarih yönü ile konu alınmasıdır.

* Antropoloji: Irk bilimi
* Edebiyat:  Duygu ve düşüncelerin yazılı veya sözlü olarak ifade ediliş biçimidir.
* Sosyoloji: Toplum bilimi.
*Felsefe: Eldeki  bilgileri yorumlayarak farklı bilgilere ulaşılmasını sağlayan düşünce bilimi.
* Filoloji: Dil bilimi.
* Diplomasi: belgeler bilimi.
* Arkeometri: Arkeolojik bulunutuların tarihlendirilmesi sırasında fizik, matematik, kimya gibi pozitif bilimlerden yararlanan bilim dalıdır. Karbon 14 metodu uygulanır.
* Hukuk:  İnsanların birbiri ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallardır.
* Şecereler: Soy kütüğü bilimidir.
* Toponimi: Yer adları bilimi.
* Psikoloji: Bireyin davranış ve karekterini inceleyen bilim dalıdır.
* Sanat Tarihi:  Dokuma, süsleme, resim  gibi sanat eserlerinin geçmiş insan yaşamına ait  verileri içine almasıdır.
* Heraldik: Arma bilimi.
* Sicilografi: Mühür bilimi.
* Ekoloji:  Canlıların birbirleri ve çevre ile olan ilşkilerini inceleyen bilim dalıdır.
* İstatistik: Elde edilen verilerin  matematiksel analizini yapar.


2 yorum:

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz