Halı ve Kilimin Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi İle İlgili Kompozisyon

 Halı ve Kilimin Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi İle İlgili Kompozisyon

Halı ve kilim Türk kültüründe çok eski bir mazisi olan  , milletimizin hem maddi , hem de manevi değerlerindendir . Anadolu'da çok eskiden beri halı ve kilim dokumacılığı yapan analarımız , bacılarımız bu halı  ve kilimleri sadece dokumakla , işlemekle kalmamış onlara sevgilerini de katmışlardır . 

Halı ve kilim dokuma gerçekten de zor ve ince bir iştir . Eskiden sevdiğine kavuşamayan , sevdiğini bir türlü fırsat bulup da diyemeyen  genç kızlar sevgisini halıya işlemişlerdir .

Çünkü eskiden kızlar çekingen oldukları için, anne , babaya sevdiği kişinin kim olduğunu demekten utandıkları için sevgilerini halıya işlemişlerdir .


Her ne kadar şu anda halı ve kilim dokumacılığı eskisi kadar ülkemizde yaygın olmasa da bazı illerimizde halı ve kilim dokumacılığı devam etmektedir . Ülkemizde halı ve kilimin yeri çok ayrı olduğu için bu değerlerimizi unutmamalı ve unutturmamalıyız .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz