Basın özgürlüğü hangi durumlarda kısıtlanabilir ?

Basın özgürlüğü hangi durumlarda kısıtlanabilir ?

Soru : Basın özgürlüğü hangi durumlarda kısıtlanabilir ? Kısaca cevaplayınız .

 Cevap : Basın özgürlüğü şu durumlarda kısıtlanabilir :

Süreli ve süresiz yayınlar , kanunun gösterdiği  suçların soruşturma ve kovuşturmasına  geçilmiş olması durumunda  hakim karı ile  ; devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğünün  , milli güvenliğin , kamu düzeninin  , genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından  gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı mercin emri ile toplatılabilir .


Ülkemizde yayınlanan süreli yayınlar ; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin temel ilkelerine , genel ahlaka ve milli güvenliğe  aykırı yayımlardan mahkum olma halinde , mahkeme kararı ile geçici olarak kapatılabilir. 

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz