Alfred Russel Wallace'nin Biyolojiye Katkıları Nelerdir ?

Alfred Russel Wallace'nin Biyolojiye Katkıları Nelerdir ?

Soru : Alfred Russel Wallace'nin biyoloji bilimine katkıları nedir ? Kısaca yazınız .

Cevap :
Alfred Wallace çok ilginç bir şekilde darwin ile birlikte hemen hemen aynı dönemde evrim teorisine çok yakın düşüncelerini Darwin'e mektup olarak yollamıştır . Hatta bu durum Darwin'in kendi kitabını yayınlarken telif sorunu yaşar mıyım düşüncesine kapılmasına bile neden olmuştur . Wallace 1823 ve 1913 yılları arasında yaşamıştır . Wallace'nin biyolojiye katkıları şunlardır :

- Endonezya ve Malezya'da 8 yıl süreyle araştırmalar yaptı . Bu araştırmalarında bölgenin bitki ve hayvan türlerini inceledi . Sonuçta türlerin doğal seçim yoluyla evrimleştiği ve ortak bir kökenden türediği kanaatine vardı .

- Önceleri insanı yüksek yapılı maymunlarla aynı kökenden gelen bir varlık olarak tanımlayan wallace daha sonraki dönemde insan gibi üstün özellikleri ve aklı olan bir yaratığın doğa yasaları ile açıklanamayacağını , insan aklının oluşumunda doğa üstü güçlerin etkili olduğunu savunmaya başladı .2 yorum:

Yorumlama biçimini "anonim" seçerek isim , mail adresi vb. ayrıntılarla uğraşmadan kolaylıkla yazı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz